Reklamačný protokol

Reklamujúci:

Meno,Priezvisko:              …………………………………………………………………………………

Ulica,Mesto:                       …………………………………………………………………………………

Telefónne číslo:                 …………………………………………………………………………………

Email:                                   …………………………………………………………………………………

Číslo objednávky:             …………………………………………………………………………………

Číslo faktúry:                     …………………………………………………………………………………

Dátum nákupu:                 …………………………………………………………………………………

IBAN:                                    …………………………………………………………………………………

Reklamovaný tovar

Názov tovaru: …………………………………………………………………………………

Výrobné číslo: …………………………………………………………………………………

Príslušenstvo: …………………………………………………………………………………

Podrobný popis poruchy:

Podmienky reklamácie:

Na výrobok je štandardne poskytovaná 24 mesačná záruka (fyzická osoba) alebo 12 mesačná záruka (právnická osoba), ak nie je uvedené inak.

Zákazník dodá spolu s reklamovaným výrobkom vyplnený reklamačný protokol, kópiu faktúry.

Odvoz tovaru zabezpečí naša spoločnosť s kuriérskou spoločnosťou.

Tovar prosíme zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, nakoľko za takéto poškodenie naša spoločnosť neručí, ale ručí za to odosielateľ v tomto v prípade VY a nie je možné si nárokovať škodu spätne od našej spoločnosti.

Reklamačné konanie začne plynúť nasledujúcim dňom odo dňa doručenia reklamovaného tovaru + vyplneného reklamačného protokolu + kópia nadobúdacieho dokladu (faktúra)